เรื่องใกล้ตัว EP.7 : ต่อ “ประกันสังคม” ดีไหม? หลังออกจากงานประจำ

หากใครต้องออกจากงานประจำ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด คงต้องคิดหนักกันหน่อยว่าจะหยุดส่งประกันสังคม หรือจะเปลี่ยนไปเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจตามมาตรา 39 กันดี