EP.4 ไทยจะได้อะไร หากจ่าย 1,200 ล้าน! จัดเอฟวัน

หากไทยจ่ายค่าลิขสิทธิ์จัดแข่งขันรถเอฟวัน ปีละ 1,200 ล้านบาท จะคุ้มหรือไม่ และจะมีโอกาสแค่ไหนที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพในอนาคต ฟังมุมมอง “น้าเบ๊ด” มนูสาสน์ จากรายการ “ปั๊มถาม-น้าเบ๊ดตอบ!” EP.4