“ขยันใช้ ต้องขยันหา” แนวคิดออมเงินคนรุ่นใหม่

ภาพจาก freepik.com

จากหลาย ๆ บทความที่กล่าวถึงผลวิจัยเกี่ยวกับการใช้จ่ายของคนรุ่นใหม่ ที่เห็นว่าเหล่าคน Gen Y ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเกินกำลังตน ใช้ชีวิตอยู่บนกระแสนิยมในเรื่องแฟชั่นและความสวยความงามตามเทรนด์ที่เวียนแวะเข้ามา โดยเฉพาะประชากรวัย First jobber ที่กำลังเริ่มต้นมีรายได้เป็นของตัวเอง

ในภาวะที่โลกกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนหลายคนแทบจะหมุนตามไม่ทัน หลายอย่างก่อตัวเป็นกระแสพัดพาสู่สังคมบ้างก็อยู่ยืดยาว บ้างก็วนเวียนแค่เวลาสั้น ๆ และพัดหายไปในไม่ช้า

ด้วยความเปิดกว้างของสิ่งยั่วยวนใจ ทำให้ช่วงหนึ่งเกิดคำฮิตติดปากวัยรุ่นและวัยทำงานอย่าง “ของมันต้องมี” ขึ้นมา ซึ่งข้อมูลจากการสำรวจพบว่าคนรุนใหม่ หรือคน Gen Y ที่มีประชากรกว่า 14 ล้านคนในประเทศ ส่วนใหญ่หมดเงินไปกับการซื้อของเหล่านี้ โดยมั่นใจว่าเป็นของที่มีคุณภาพและคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่เสียไป แต่อย่างน้อยก็ยังมีเงินเก็บ ไม่ใช้เงินจนเกินตัวในการซื้อของสุรุ่ยสุร่ายจนทำให้ตัวเองลำบาก

นอกจากนี้ คนรุ่นใหม่ยังนิยมใช้เงินซื้อประสบการณ์ เช่น การท่องเที่ยวเพื่อหาประสบการณ์ชีวิตใหม่ ๆ เปิดโลกทัศน์ของตัวเอง จึงยินดีที่จะใช้เงินเพื่อการนี้ไม่ต่างจากพฤติกรรมในการซื้อของ เพราะมองว่าเงินที่จ่ายไปคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับกลับมา และอย่างน้อย ๆ ก็ยังมีการวางแผนเพื่อไม่ให้เกิดความลำบากขึ้นในภายหลัง โดยต่างมีแนวคิดที่เหมือนกัน นั่นคือ ถ้าจะขยันใช้ก็ต้องขยันหาด้วย!