อารมณ์ก็ติดต่อกันได้ ว่าด้วยการติดเชื้อทางอารมณ์ในสังคม

หลักการของการแพร่เชื้อทางอารมณ์ หรือการที่อารมณ์ของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาบรรจบกัน หรือจากบุคคลหนึ่งสู่หมู่คนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งอาจอุปมาอุปมัยได้ว่าเป็นอุปทานหมู่ ที่น่าสังเกตคือการถ่ายทอดอารมณ์ ความคิด หรือความรู้สึกนั้นง่ายยิ่งกว่าการแพร่เชื้อโรคด้วยซ้ำ

คุณมักจะรู้สึกถึงสภาวะทางอารมณ์ต่าง ๆ จากผู้คนรอบตัวได้ง่าย ยิ่งในกรณีของครอบครัวหรือคนสนิทที่แม้พวกเขาจะไม่ได้แสดงออกทั้งท่าทางหรือสีหน้าแต่คุณจะรู้สึกได้โดยง่ายถึงความอบอวลคล้ายกับมันเผยแพร่ปกคลุมอยู่ในอากาศ หรือตัวอย่างง่าย ๆ ที่ทำให้คิดตามแบบเห็นภาพได้ชัดเจนคือการที่คุณมีอารมณ์ร่วมหรือตื่นเต้นกับการแข่งขันหรือชุมนุม ทั้งที่คุณอาจไม่ได้สนใจผลของมันเป็นพิเศษแต่แค่อยู่ท่ามกลางวงล้อมเท่านั้น

อีกทั้งการแบ่งปันสภาวะทางอารมณ์แบบกลุ่มเป็นหนทางธรรมชาติในการเพิ่มความพยายามเอาตัวรอด ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาของสิ่งมีชีวิตที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยเป็นการเพิ่มหู ตา จมูก เพื่อเป็นการเปิดโอกาสการรับรู้อันตรายและการเอาตัวรอดที่มากขึ้นในหมู่ ดังจะเห็นได้จากกลุ่มคนแบบชนเผ่าในยุคแรก ๆ ที่เมื่อสมาชิกคนหนึ่งหรือผู้นำเกิดความรู้สึกกลัวหรือหวาดระแวงจะกระตุ้นให้คนอื่น ๆ รู้สึกตามไปด้วย

หลักการของการส่งต่อสภาวะทางอารมณ์นี้ยังสามารถใช้อธิบายถึง การคิดแบบกลุ่มหรือการโน้มน้าวใจได้เช่นกัน โดยผู้คนมักจะมีแนวโน้มในการปฏิบัติตามเสียงข้างมากหรือความคิดส่วนใหญ่ที่เขารู้สึกว่าดีกว่า ที่แวดล้อมตัวพวกเขาอยู่

silhouette of people standing on mirror during golden hour

อารมณ์เชิงลบสามารถติดต่อได้ดีกว่า

เคยสงสัยกันหรือไม่ว่า ทำไมเรามักจะมีความไวต่อการถูกกระตุ้นกับอารมณ์ด้านลบมากกว่าด้านบวก และอารมณ์เชิงลบนั้นจะใช้เวลาและพลังงานมากขึ้นในการประมวลมากกว่าอารมณ์เชิงบวก

กล่าวคือ อารมณ์เชิงลบหรือ ทัศนะคติเชิงลบ จะมีผลต่อการประมวลผลในด้านการเอาตัวรอดได้ทันที ดังเช่นการระแวดระวังภัยอันตรายมากขึ้นเมื่อมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม เช่น เมื่อเราเดินไปในพงหญ้าเรามักจะนึกถึงอันตรายที่ต้องเจออย่างงูหรือสัตว์มีพิษ เราจึงเกิดการประมวลความคิดในหัวหาทางหนีทีไล่โดยอัตโนมัติ อีกนัยหนึ่งคือการจัดการกับความรู้สึกด้านลบดูเหมือนจะใช้เวลายาวนานกว่า เช่น การได้มาอาจสร้างความประทับใจได้เพียงชั่วครู่ แต่การเสียไปต้องใช้เวลาฟื้นฟูที่ยาวนานกว่า

แต่ในบางกรณีของภาพแวดล้อมที่อยู่ในเชิงลบก็อาจเกิดการกระตุ้นให้คุณตอบโต้และเอาตัวรอดจนกลายเป็นสิ่งที่ดีขึ้นได้เช่นกัน เปรียบการอยู่ท่ามกลางหมู่คนที่รอรถอย่างเร่งรีบ บางครั้งปฏิกิริยาตอบโต้จะสั่งให้คุณรู้สึกไม่รู้สึกยินร้ายไปกับผู้คนโดยรอบแต่กลับทำให้คุณรู้สึกใจเย็นและอดทนมากขึ้น ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการเลือกตอบสนองต่อมลพิษทางอารมณ์ตามแต่ทัศนะคติของบุคคล