ความกังวลที่เกิดขึ้น หาก AI ฉลาดขั้นเขียนบทความได้

การพัฒนาที่ก้าวไกลมากยิ่งขึ้นของเทคโนโลยีในทุกวันนี้ก้าวไกลมากขึ้นแบบมีขั้นตอน โดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมการพัฒนาเทคโนโลนีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อค้นคว้าหาการต่อยอดในด้านต่าง ๆ ซึ่งในหลากหลายด้านก็ถือเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์ แต่ก็มีอีกหลายรูปแบบที่ยังคงต้องศึกษาอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบ เพราะอาจทำให้เกิดโทษมากกว่าประโยชน์เมื่อถูกปล่อยสู่สาธารณะ

บริษัท OpenAI ซึ่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ ได้เปิดตัว AI ที่สามารถเขียนตัวอักษรเองได้ โดยเป็นระบบที่มีชื่อว่า GPT-2 เป็นระบบที่สร้างจากฐานข้อมูลในเว็บไซต์ถึง 8 ล้านไซต์ อีกทั้งยังสร้างข้อความใหม่จากการป้อนให้ ซึ่งความสามารถของ GPT-2 สามารถทำได้ถึงขั้นต่อกลอนเชสเปียร์จนจบไปจนถึงเขียนบทความเองได้ ด้วยข้อมูลที่มันสามารถเข้าถึงได้

ความสามารถระดับนี้เองที่ทำให้หลายฝ่ายมีความวิตกกังวลเพราะเป็นห่วงถึงเรื่องของการปล่อยข้อมูลที่ไม่จริงออกสู่สาธารณะ ซึ่งเราอาจวางใจไม่ได้เลยว่า AI จะไม่ทำสิ่งที่ประหลาด ๆ ออกมาและเป็นผลเสียต่อมนุษย์ในท้ายที่สุด ยิ่งในมุมของการสามารถประดิษฐ์รูปประโยคไปจนถึงการสามารถเขียนบทความเองได้

และหากเราลองคิดถึงการปล่อยข่าวปลอมเป็นการชักนำผู้คนจะทำให้เกิดความวุ่นวายได้มากขนาดไหน ดังที่เราต่างก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าข่าวสารและข้อมูลนั้นในอีกมุมหนึ่งมีความอันตรายที่สามารถสร้างความโกลาหลได้อย่างมาก ยิ่งกว่าอาวุธใด ๆ ด้วยซ้ำ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ AI ค้นพบและนำมารวบรวมใช้นั้นเป็นอคติทางข้อมูล หรือกล่าวง่าย ๆ คือการใช้ข้อมูลที่มีมาสร้างรูปแบบประโยคใหม่เพื่อผลหรือความหมายเชิงลบ

กรณีนี้ทำให้นึกถึง Tay ซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นโดย Microsoft ที่สามารถโต้ตอบกับมนุษย์ได้ โดยนิยามว่าเป็น AI ไร้เดียงสา และปล่อยเข้าสู่ Twitter เพื่อโต้ตอบกับมนุษย์โดยการเรียนรู้ผ่านข้อมูลและการโต้ตอบ แต่เพียงไม่นานทาง Microsoft จำต้องถอด Tay ออกจากระบบ เนื่องจากการซึมซับวัฒนธรรมบนโลกอินเตอร์เน็ตทำให้เธอกลายเป็นคนที่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ล่อแหลม เหยียดชาติพันธุ์ ผ่านการทวิตของเธอเอง ซึ่งไม่ใช่ข้อผิดพลาดของ AI เสียทีเดียว แต่เป็นเพราะความไร้เดียงสาที่มาพบเจอกับความหลากหลายในสังคมมนุษย์นั่นเอง

เห็นได้ชัดว่าแม้ปัญญาประดิษฐ์ที่ฉลาดและรวดเร็วจะสามารถเหมาะกับการใช้งานในหลาย ๆ แง่ แต่ในแง่ของการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นยังไม่สามารถทำได้เท่าเทียมมนุษย์ ด้วยประสบการณ์และการใช้ชีวิต และด้วยข้อมูลอันมากมายมหาศาลที่ปรากฏและบันทึกอยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกับการแยกแยะ