ฝ่ายบุคคลรู้ยัง พนักงานมักใช้เวลาทำงานวางแผนท่องเที่ยว!

ภาพจาก pixabay

ทุกวันนี้ ออฟฟิศส่วนใหญ่มักจะมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไว้ให้พนักงานได้ใช้ทำงานกันอยู่แล้ว  แต่ใช่ว่าหนุ่มสาวออฟฟิศจะทำงานกันตลอดเวลา เมื่อข้อมูลจาก  KAYAK  เว็บไซต์ค้นหาเที่ยวบิน โรงแรม แพคเกจท่องเที่ยว รวมถึงการเช่ารถ พบว่า  ในช่วงเวลาทำงาน มักจะมีคนเข้ามาค้นหาโรงแรมที่พัก เที่ยวบิน ในเว็บไซต์ อยู่ตลอดทั้งวัน

โดยจากผลการค้นหาดังกล่าว เฉพาะแค่  3 เดือนแรกของปีนี้  (1 มกราคม 2017-21 มีนาคม 2017) พบว่าในสหรัฐอเมริกา มีคนเข้าเว็บไซต์มาหาข้อมูลท่องเที่ยว ระหว่างเวลา 08.00-18.00 น. มากถึง 57 เปอร์เซ็นต์ แต่ช่วงเวลาที่พบมากที่สุด คือ ก่อนพักเที่ยง (11.00-12.00 น.)

ส่วนวันทำงานที่พบว่ามีการค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวมากที่สุด คือวันอังคาร รองลงมาคือวันจันทร์ และไม่น่าเชื่อว่าวันศุกร์กลับเป็นวันที่คนเข้าไปค้นหาข้อมูลน้อยที่สุด ซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่า คนทำงานมักจะวางแผนล่วงหน้าก่อนจะไปเที่ยวในช่วงสุดสัปดาห์

นอกจากนี้ ยังพบด้วยว่าส่วนใหญ่มักใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะในการค้นหาข้อมูล มากกว่าจะใช้สมาร์ทโฟนของตัวเอง โดยเมื่อเทียบสัดส่วนแล้วอยู่ที่ 66 : 34 เปอร์เซ็นต์