เช็กคุณสมบัติก่อน เข้าข่าย “ลงทะเบียนคนจน” ได้หรือไม่

ภาพจาก pixabay

วันนี้ เป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใน “โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560” หรือพูดให้เข้าใจง่ายก็คือ “ลงทะเบียนคนจน” นั่นเอง โดยจะเปิดรับจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคมนี้เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การลงทะเบียนคนจนรอบ 2 มีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนด้วย ดังนั้น ใครที่คิดจะไปลงทะเบียน ลองตรวจสอบคุณสมบัติตรงนี้ก่อนว่าเข้าข่ายมีสิทธิได้รับเงิน 1,500 บาท และ 3,000 บาทจากรัฐบาลหรือไม่

คุณสมบัติสำหรับการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย
1.มีสัญชาติไทย
2.อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (ต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2542)
3.ว่างงาน หรือรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ในปี 2559
4.มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือสลากธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้) ไม่เกิน 100,000 บาท
5.ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้าน หรือทาวเฮ้าส์ ที่มีพื้นที่เกิน 25 ตารางวา หรือห้องชุดเกิน 35 ตารางเมตร
6.ต้องไม่มีที่ดินเพื่อการเกษตรเกิน 10 ไร่ หรือใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรไม่เกิน 1 ไร่
7.คนที่ลงทะเบียนรอบแรก และได้รับสิทธิ์ไปแล้ว จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดด้วย เพื่ออัพเดทข้อมูลฐานรายได้ปัจจุบัน

ทั้งนี้ ผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถไปลงทะเบียนกันได้ ที่ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. ทุกสาขา รวมถึงสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานเขตใน ก.ท.ม. ด้วย โดยหลังจากลงทะเบียนไปแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2560 ที่เว็บไซต์ www.epayment.go.th หรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อรับบัตรประจำตัวผู้มีรายได้น้อยต่อไป