อยากได้เงินคืนภาษีเร็ว กรมสรรพากรแนะให้ขอคืนแบบ “พร้อมเพย์”

หลังจากที่ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดา ต่างทยอยยื่นแบบเพื่อเสียภาษีกันอย่างต่อเนื่องก่อนจะหมดเขตในวันที่ 31 มีนาคมนี้ ปรากฏว่า มีหลายคนกังวลเรื่องการขอคืนเงินภาษี เนื่องจากเป็นปีแรกที่มีการคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ด้วย

เรื่องนี้ นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ผู้ขอภาษีคืนไม่ต้องกังวลว่ากรมสรรพากรจะไปตรวจสอบรายได้หากขอคืนผ่านพร้อมเพย์ เพราะกรมสรรพากรมีข้อมูลเพียงชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวของผู้เสียภาษีเท่านั้น ไม่ได้รู้ข้อมูลในบัญชีของผู้เสียภาษีแต่อย่างใด

และหากขอคืนผ่านพร้อมเพย์ ก็จะได้รับเงินภาษีคืนอย่างรวดเร็วด้วย เพราะทางกรมฯ ดำเนินการคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อลดค่าใช้จ่ายประเทศ ในการออกเช็ค และลดต้นทุนค่าธรรมเนียม ซึ่งตามแผนจะต้องตรวจสอบจ่ายคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ก่อนภายใน 30 วัน แต่หากสมัครพร้อมเพย์ภายหลัง หรือเปลี่ยนบัญชีธนาคาร จะต้องตรวจสอบจ่ายคืนเพิ่มอีกรอบภายใน 30 วัน หรือจ่ายภาษีคืนผ่านระบบพร้อมเพย์อย่างน้อยภายใน 45 วัน

ส่วนผู้ที่ไม่ได้ขอคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ จะได้รับภาษีคืนล่าช้า เนื่องจากจะต้องดำเนินการหลังจากคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์แล้วเสร็จ ซึ่งตามระเบียบกรมฯ สามารถคืนภาษีให้ได้ภายในไม่เกิน 6 เดือน โดยในช่วงมีนาคมที่คาดว่าจะมีผู้ขอคืนภาษีจำนวนมาก จึงน่าจะล่าช้าออกไปอีก เนื่องจากพิมพ์เช็คได้วันละไม่เกิน 50,000 ราย ดังนั้นหากเปลี่ยนมาขอคืนผ่านระบบพร้อมเพย์ ก็จะได้คืนภาษีรวดเร็วขึ้น
ภาพจาก bot.or.th