ทำไมคนรุ่นใหม่ถึงอยากทำอาชีพ Influencer

Influencer ในความหมายของคนยุคดิจิทัล คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลในชุมชนออนไลน์ โดยมักมีผู้ติดตามจำนวนมากบนโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube, Instagram, Facebook, X และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ในบางกรณี การใช้ Influencer เป็นวิธีการตลาดที่มีประสิทธิภาพมาก ๆ โดยเฉพาะในสายงานของการตลาดออนไลน์ ในปัจจุบันให้ความสำคัญของ Influencer เป็นอย่างมาก อาทิ

  • การเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย: Influencer มักมีผู้ติดตามที่มากมายและมีนิยมในกลุ่มเป้าหมายที่บริษัทต้องการเข้าถึง การใช้ Influencer ช่วยในการโฆษณาสินค้าหรือบริการช่วยให้บริษัทสามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สร้างความน่าเชื่อถือและความสนใจ: Influencer มักมีความน่าเชื่อถือและความสนใจจากผู้ติดตาม เนื่องจากพวกเขามีการสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อถือกับกลุ่มตามไปด้วย
  • การสร้างสรรค์เนื้อหาที่ทำให้เกิดการพูดถึงในวงกว้าง: Influencer มักมีความสามารถในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณภาพ ซึ่งสามารถส่งถึงกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบที่น่าสนใจและเป็นสากลได้
  • การส่งเสริมแบรนด์และสินค้า: การใช้ Influencer เพื่อโฆษณาแบรนด์หรือสินค้าช่วยเพิ่มความรู้สึกและความตั้งใจในการซื้อของผู้ติดตาม โดยมีผลต่อการขยายตลาดและเพิ่มยอดขาย

ด้วยการทำงานที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัว และไม่ได้ยึดติดกับรูปแบบการทำงานแบบเดิม ๆ ขณะเดียวกันยังกลายเป็นคนสำคัญในสังคม รวมไปถึงเป็นการหาเงินในรูปแบบใหม่ที่หลายคนมองว่าเป็นอาชีพที่มีความน่าสนใจ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

  • ความสามารถในการสร้างเนื้อหา: คนรุ่นใหม่มักมีความชำนาญในการใช้สื่อสังคมและเทคโนโลยีใหม่ พวกเขามีความสามารถในการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณภาพที่สามารถดึงดูดผู้ติดตามได้
  • ความเป็นอิสระ: การทำงานเป็น Influencer ช่วยให้คนรุ่นใหม่มีความเสรีภาพในการทำงานและการตัดสินใจในการสร้างเนื้อหาตามต้องการของตนเอง
  • การสร้างชุมชน: การทำงานเป็น Influencer ช่วยให้คนรุ่นใหม่สามารถสร้างชุมชนของผู้ติดตามที่มีความสนใจและคิดเห็นที่คล้ายกัน ซึ่งสามารถใช้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
  • โอกาสในการเป็นต้นแบบ: คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและน่าสนใจอาจมีโอกาสที่จะได้เป็นต้นแบบและมีอิทธิพลต่อผู้ติดตามอื่น ๆ ที่อาจมองหาคำแนะนำและแรงบันดาลใจ

โดยรวมแล้ว ความสามารถในการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและการมีอิสระในการทำงาน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนรุ่นใหม่สนใจทำอาชีพเป็น Influencer อีกทั้งยังมีโอกาสทางการตลาดและการเป็นตัวแทนของแบรนด์หรือบริษัทที่มีความน่าสนใจอีกด้วย