เช็กประวัติอาชญากรรมง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์

เจ้าของกิจการ ลูกจ้าง สามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรมผ่านเว็บไซต์ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือใช้เป็นการยืนยันตัวตนเพื่อสมัครงาน

โดยการยื่นขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ด้วยชื่อ-นามสกุล ผ่านออนไลน์ที่ www.crd-check.com เมื่อยื่นคำขอออนไลน์แล้ว สามารถตรวจสอบสถานะได้ตลอด 24 ชม. เมื่อเสร็จสิ้นระบบจะแสดงสถานะ อนุมัติและสถานที่รับเอกสารที่เราเลือกไว้ ซึ่งผู้ยื่นขอสามารถรับเอกสารวันไหนก็ได้ภายใน 1 เดือน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมฉบับละ 100 บาท

ขั้นตอนการยื่นคำขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมผ่านออนไลน์ มีดังนี้

  1. เข้าเว็บไซต์ www.crd-check.com คลิกตรวจสอบประวัติ
  2. อ่านเงื่อนไข
  3. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล เลือกวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ เช่น เพื่อสมัครงาน ตรวจสอบประวัติตนเอง ขออนุญาตเข้าพื้นที่หวงห้าม
  4. เลือกจำนวนรายการประวัติที่ต้องการ (มีค่าธรรมเนียมชุดละ 100 บาท)
  5. โหลดภาพหน้าบัตรประชาชน และภาพถ่ายใบหน้าพร้อมถือบัตรประชาชน
  6. เลือกสถานที่รับเอกสาร เลือกมารับด้วยตนเองหรือมอบให้ผู้อื่นมารับแทน (วันรับเอกสารใช้บัตรประชาชนตัวจริง)
  7. ตรวจสอบความถูกต้อง กดบันทึกและกดยืนยันเพื่อส่งข้อมูล
  8. พิมพ์เอกสารการยื่นคำขอเก็บไว้เป็นหลักฐาน

แหล่งที่มา: สืบนครบาล IDMB

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ [email protected]