บริติช เคานซิล พบ 4 ข้อที่ผู้สอบ IELTS ต้องระวัง

บริติช เคานซิล ประเทศไทย เผยสถาบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร คึกคัก เร่งพัฒนาหลักสูตรตอบโจทย์เทรนด์โลก พร้อมสนับสนุนคนไทยสู่โอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย ด้วยการสอบ IELTS ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับสากล ชี้ 4 ข้อควรระวัง แม้จะเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็ไม่ควรละเลย พร้อมเสริมความมั่นใจให้ผู้สอบทุกคน ด้วยแพลตฟอร์ม IELTS Ready Premium ฟรี! มาพร้อมแบบทดสอบกว่า 40 ชุด ระบบคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุมทุกทักษะในการสอบ ยิ่งสมัครสอบล่วงหน้านาน ยิ่งมีโอกาสทำแบบทดสอบได้มากกว่า โดยระบบดังกล่าวให้ผู้สมัครสอบ IELTS กับบริติช เคานซิล ใน 16 แห่งทั่วเทศ

นายสตีฟ อดัมส์ ผู้จัดการด้านการสอบประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริติช เคานซิล กล่าวว่า แม้ว่าปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์วีซ่าที่เข้มงวดต่อชาวต่างชาติมากขึ้น แต่สถาบันอุดมศึกษา (Higher Education Institution หรือ HEI) หลายแห่งในสหราชอาณาจักรต่างพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและตอบรับต่อเทรนด์โลกมากขึ้น

ซึ่งบริติช เคานซิล ตระหนักถึงความสำคัญของการเร่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคนไทย เพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกการศึกษาสากล ด้วยการดำเนินการจัดสอบ IELTS หรือ The International English Language Testing System ซึ่งเป็นการทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่ยอดนิยมที่สุดในระดับสากลเพื่อใช้สำหรับการศึกษาต่อหรือการทำงาน

อย่างไรก็ตาม ในการสอบ IELTS ซึ่งประกอบไปด้วยการวัดความสามารถทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน มักจะเกิดข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อย แม้ว่าผู้สอบจะมีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูงก็ตาม ได้แก่ (อ้างอิงข้อมูลจาก https://takeielts.britishcouncil.org/blog/common-mistakes-ielts)

1. การเขียนที่ซับซ้อนเกินไป

ผู้สอบหลายคนที่ต้องการให้คะแนนสอบพาร์ตการเขียนสูงขึ้น จึงเลือกใช้ประโยคที่มีไวยากรณ์และคำศัพท์ที่ซับซ้อน ซึ่งอาจทำให้รูปประโยคยาวเกินไปจนเกิดข้อผิดพลาดได้ แต่สิ่งที่ผู้สอบควรให้ความสำคัญก็คือ การนำเสนอข้อความได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง ซึ่งทักษะนี้สามารถฝึกฝนได้โดยการทำแบบฝึกหัดการเขียน ศึกษาตัวอย่างงานเขียนที่แสดงถึงโครงสร้างที่สละสลวยแต่ให้ความหมายที่ชัดเจน

2. ใช้สำนวนที่มากเกินไปหรือใช้ไม่ถูกต้อง

การใช้สำนวนภาษาในการสอบพาร์ตการพูด อาจเพิ่มคะแนนให้สูงขึ้นได้ แต่สิ่งที่ต้องระวังคือ การใช้สำนวนมากเกินไป อาจทำให้การพูดนั้นไม่เป็นธรรมชาติ และหากเลือกใช้ไม่ดีก็อาจจะผิดบริบทในการสนทนานั้นได้ ดังนั้น หากผู้สอบไม่แน่ใจในการใช้สำนวน ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์ที่ไม่ตรงความหมาย เพราะหากสื่อสารได้ชัดเจนและใช้โครงสร้างที่ถูกต้อง ก็สามารถทำคะแนนได้เช่นกัน

3. ใช้ประโยคเงื่อนไขไม่ถูกต้อง

การใช้รูปประโยคแบบแสดงเงื่อนไข เป็นหนึ่งในวิธีการแสดงความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ ซึ่งมักใช้ในข้อสอบพาร์ตการเขียนหรือการพูด แต่หากผู้สอบเตรียมตัวมาไม่ดี อาจเกิดข้อผิดพลาดและเสียคะแนนได้ ดังนั้นผู้สอบควรศึกษาและฝึกใช้ให้ถูกต้องเพื่อความพร้อมก่อนสอบ

4. ไม่มีสมาธิ

ความผิดพลาดบางอย่างไม่เกี่ยวกับทักษะทางภาษา แต่เกิดจากการขาดสมาธิ โดยเฉพาะในพาร์ตการฟังและการอ่าน หากเสียสมาธิไม่กี่นาทีก็อาจจะเสียคะแนนได้ ผู้เข้าสอบบางคนพักผ่อนไม่เพียงพอในวันสอบหรือไม่ได้เตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนสอบ ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาระหว่างการสอบได้

นายสตีฟ กล่าวอีกว่า ผู้สอบหลายคนกังวลเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบ เพราะไม่รู้ว่าควรให้ความสำคัญกับอะไรบ้างในแต่ละพาร์ต บริติช เคานซิลจึงมีแพลตฟอร์ม IELTS Ready Premium เพื่อเตรียมความพร้อมสอบให้ผู้ที่สมัครสอบ IELTS กับบริติช เคานซิล ใช้งานได้ฟรีตั้งแต่เริ่มสมัครสอบ เพราะฉะนั้น ยิ่งสมัครสอบล่วงหน้านาน ผู้สอบก็จะยิ่งมีเวลาสำหรับเข้าใช้งานแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบบนแพลตฟอร์ม IELTS Ready Premium มากขึ้น

ผู้สมัครสอบสามารถลองทำข้อสอบทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ด้วยแบบทดสอบกว่า 40 ชุด มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำสำหรับจุดที่ควรปรับปรุง รวมไปถึงรับชมวิดีโอจำลองการสอบเสมือนจริงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวันสอบ แพลตฟอร์มดังกล่าวดำเนินการโดย Guided e-Learning (GEL) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านการเรียนรู้แบบดิจิทัลในการสอนภาษาอังกฤษจากสหราชอาณาจักร

สำหรับการสอบ IELTS ในปีนี้ บริติช เคานซิล มีศูนย์สอบที่ครอบคลุมทั่วประเทศ รวม 16 แห่ง ใน 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา และภูเก็ต สะดวก มีรอบสอบให้เลือกเกือบทุกวันทั้งรอบเช้าและบ่าย พร้อมรองรับผู้สอบได้มากกว่า 500 คนต่อสัปดาห์ สามารถเลือกสอบได้ทั้งการสอบแบบกระดาษ (IELTS on Paper) รับผลการสอบได้ภายใน 13 วัน หลังจากวันที่ทดสอบ และการสอบแบบคอมพิวเตอร์ (IELTS on Computer) รับผลสอบได้ภายใน 3-5 วัน หลังจากวันที่ทดสอบ

สามารถติดตามข่าวสาร และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.britishcouncil.or.th หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ IELTS British Council Thailand

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ [email protected]