60 นักกอล์ฟเยาวชน ผ่านคัดตัวทีมชาติไทยปี 67 รอบแรก ลงดวลรอบสุดท้ายธันวาคม

คุณปิยนุช แจ่มศิริพรหม กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์สปอร์ทคลับ จำกัด และคุณอนุชา แสงแก้ว ผู้แทนสมาคมกีฬากอล์ฟฯ ร่วมยินดีกับ 60 นักกอล์ฟที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ลุ้นเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในโครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทยประจำปี 2567 ของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ หลังผ่านรอบคัดเลือก ณ สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ พาร์ 71 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

60 นักกอล์ฟนำโดย อชิร ชุมชัยเวทย์ และกฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล ผ่านรอบคัดเลือกเตรียมเข้าสู่รอบสุดท้าย ลุ้นเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในโครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทยประจำปี 2567 โดยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ ที่สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟคลับ ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ จัดการแข่งขันกอล์ฟโครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2566 ในการแข่งขันรอบคัดเลือก แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 13-16 ปี และรุ่นอายุ 17-22 ปี ทั้งประเภทชายและประเภทหญิง ณ สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ พาร์ 71 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2566 อชิร และกฤติชัญญา ต่างก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยม โดย อชิร ซึ่งแข่งในรุ่น 17-22 ปี ทำผลงานดีที่สุดในประเภทชายที่สกอร์รวม 9 อันเดอร์ หลังจากรอบสุดท้ายทำเพิ่มอีก 3 อันเดอร์ จากการทำ 6 เบอร์ดี้ 1 โบกี้ และ 1 ดับเบิ้ลโบกี้ โดยมี พนรัตน์ มาศนพคุณรัตน์ จบอันดับ 2 สกอร์รวม 1 อันเดอร์ และอันดับ 3 พงศ์ปณต จีนากูล อันดับ 3 สกอร์รวมอีเวนพาร์

คุณทรงยศ อาชวสิริพันธ์ กรรมการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ ร่วมยินดีกับ 60 นักกอล์ฟที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ลุ้นเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในโครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทยประจำปี 2567 ของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ หลังผ่านรอบคัดเลือก ณ สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ พาร์ 71 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

ขณะที่ประเภทหญิงนั้น กฤติชัญญา ซึ่งแข่งในรุ่นอายุ 13-16 ปี ระเบิดฟอร์มในรอบสุดท้าย ทำ 8 อันเดอร์ จาก 1 อีเกิ้ล 7 เบอร์ดี้ 1 โบกี้ เข้ามาเป็นอันดับ 1 ที่สกอร์รวม 5 อันเดอร์ โดยมี หลุยส์ อูม่า ลานด์กราฟ เข้าเป็นที่ 2 สกอร์รวม 3 อันเดอร์ และนโม หลวงนิติกุล อันดับ 3 สกอร์รวมอีเวนพาร์ ส่วน เขมมินทรา งามเหลา ทำ 11 โอเวอร์ จบที่ 11 ร่วม และธราพัชร์ ปัญญา 12 อันเดอร์ อันดับ 12 ร่วม

นอกจาก อชิร และ กฤติชัญญา แล้ว ยังมีนักกอล์ฟอีกจำนวน 58 คน ที่ได้สิทธิ์จากรอบคัดเลือกครั้งนี้เพื่อเข้าไปลุ้นการเป็นนักกอล์ฟทีมชาติไทยในการแข่งขันรอบสุดท้าย ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2566 ณ สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟ คลับ จ.ขอนแก่น

สำหรับนักกอล์ฟที่ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้าย มีดังนี้

อชิร ชุมชัยเวทย์ 1 ใน 60 นักกอล์ฟเยาวชนที่ผ่านรอบคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย ลุ้นเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในโครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทยประจำปี 2567 ของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ

ประเภทชาย รุ่นอายุ 17-22 ปี ประกอบด้วย อชิร ชุมชัยเวทย์, นพรัตน์ มาศนพคุณรัตน์, ชิชา ไกรกีรติ, ไกรวิทย์ ชูกลิ่น, สกรรจ์พัส มาลา, ยุทธนา นาคแจ้ง, วสุวริศวร์ ศิระศุภกร, ณัทฐเดช เหมทอง, นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ, รัชชานนท์ เอี่ยมสำอาง, ธรรณทัต วัฒนะแสงโรยศรี และธนาวัฒน์ สามงามน้อย

ประเภทชาย รุ่นอายุ 13-16 ปี ประกอบด้วย พงศ์ปณต จีนากูล, ชัยภัทร ประมวลมาศ, พัชรพล วัฒนาดิลกกุล, ไตรธันวา ทองสุข, พุทธ นุกูลอุดมพานิชย์, ปณต สุขอนันต์, พสิษฐ์ ราตะกั่ว, รัตนบดินทร์ ทัศนีย์ทิพากร, ปรมิศวร์ แสงมณี, วรวิช เจิมพงศ์, ณฐภัทร ตรงจิตภักดี, พระนาย เหรียญไกร, นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์, อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล, ศุภณัฐชัย อมรอนันตภัสร์, ศรัณยพงศ์ หงส์อมตะ, ราชศักดิ์ สุระสัจจะ, ศิววงศ์ อัคราวรรธน์, ภูมิปราชญ์ บุตรศรี, พศุตม์ เหลืองเจริญวัฒนา, ภัทรปทา มาลาโคตร, จิรพัฒน์ สินธุวาปี, โปรดเกล้า หลวงวงศ์ และธนกฤต สกุลลี้

กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล 1 ใน 60 นักกอล์ฟเยาวชนที่ผ่านรอบคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย ลุ้นเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในโครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทยประจำปี 2567 ของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ

ประเภทหญิง รุ่นอายุ 17-22 ปี ประกอบด้วย เขมมินทรา งามเหลา, ธราพัชร์ ปัญญา และธัญธร จิระเสวกดิลก นอกจากนี้ ประเภทหญิง รุ่นอายุ 13-16 ปี ประกอบด้วย กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล, หลุยส์ อูม่า ลานด์กราฟ, นโม หลวงนิติกุล, อติกานต์ เชิดชู, กฤติญา ธนินทรดำรงเดช, ณพจิรา ลือศรัทธา, ธนัชพร อินทร์แสง, สาริศา พจนาลัย, ณัฐนรี ชาญชนะโยธิน, ปารัช สุขอนันต์, งามพรรณ จันทนะ, จิรานันท์ ลิม, ภัสราวรรณ อธิพันธ์ศิริ, กัญญาณัฐ คำภู, ปัณณ์พิศา เกียรติพรศิริ, วิชิตา พรมกัลป์, ชนม์พรรษา ถวิลสังข์, กชกรณ์ นิ่มนวล, ณชา สถิตสัมพันธ์, ชมพูนุท ชุมแก่น และศรีสุวรางค์ พงศ์วิศิษฐ์ไพศาล