โครงการ Samart Skills ปูทางสู่โลกธุรกิจยุคใหม่


พฤกษา ผนึกความร่วมมือกับ Google ประเทศไทย เดินหน้าอัปสกิลด้านดิจิทัลให้กับนักธุรกิจเพื่อสังคมจากโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ผ่านการมอบทุนฝึกอบรมระดับมืออาชีพ Samart Skills จาก Google เสริมความแข็งแกร่ง ติดปีกให้เติบโต ก้าวสู่สนามการแข่งขันในโลกธุรกิจยุคใหม่ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมต่อไป

คุณอังคณา ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นของพฤกษาที่ต้องการสร้างการอยู่อาศัยที่ “อยู่ดี มีสุข  Live well Stay well” ควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนให้สังคม เราจึงได้จัดโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ขึ้นเป็นปีแรก เพื่อสนับสนุนนักธุรกิจเพื่อสังคมให้เติบโตได้ด้วยตัวเองอย่างแข็งแกร่ง สร้างผลกระทบเชิงบวกให้สังคมตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งการจัดโครงการที่ผ่านมา พฤกษาได้มอบเงินทุนสนับสนุนเพื่อใช้ในการพัฒนากิจการ จัดเวิร์กชอป พัฒนาความรู้ ให้คำปรึกษา และแนะนำเครือข่ายธุรกิจกับนักธุรกิจเพื่อสังคมที่ร่วมโครงการ ปัจจุบันถึงแม้ว่าโครงการจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่เรายังคงมีการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

“โลกธุรกิจยุคปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าความรู้ด้านดิจิทัลเป็นสิ่งจำเป็น พฤกษาจึงได้จับมือกับ Google ประเทศไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเรา มาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักธุรกิจเพื่อสังคมที่เข้าร่วมโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ที่ผ่านมาเราเป็นหนึ่งในพันธมิตรผู้ว่าจ้างที่สนใจจ้างผู้ผ่านการอบรมจากโครงการ Samart Skills พร้อมส่งพนักงานเข้าอบรม และเล็งเห็นว่าโครงการนี้จะมอบความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อนักธุรกิจเพื่อสังคมเช่นกัน ขอขอบคุณ Google ประเทศไทย ที่มาร่วมกันพัฒนาทักษะให้นักธุรกิจเพื่อสังคมได้มีความรู้รอบด้านมากขึ้นอย่างมืออาชีพ เพื่อให้สามารถส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมเพิ่มขึ้น” คุณอังคณา กล่าว

ทางด้าน คุณศารณีย์ บุญฤทธิ์ธงไชย Country Marketing Manager, Google ประเทศไทย กล่าวว่า Google ประเทศไทย เห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับคนไทย จึงเป็นที่มาของโครงการ Samart Skills โดยได้จัดทำหลักสูตรอบรม และดำเนินการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Google เพื่อพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน รองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในประเทศไทยที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

“Google ประเทศไทยยินดีกับความสำเร็จของโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ที่ทำให้นักธุรกิจเพื่อสังคมเติบโตขึ้น และยินดีมากที่ได้มีส่วนร่วมกับพฤกษาในการส่งเสริมให้นักธุรกิจกลุ่มนี้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้น การมอบทุนของ Google ในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราที่จะทำให้คนไทยได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากร ปลดล็อกการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้แนวคิด Leave No Thai Behind โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยี การตลาดดิจิทัล ไอที การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ วิศวกรรมข้อมูลและการวิเคราะห์ ตลอดจนการจัดการโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก และสามารถนำไปปรับใช้ในธุรกิจได้จริง”

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ [email protected]