ททท. ใช้กลยุทธ์ Influencer Marketing กระตุ้นการท่องเที่ยว


ททท. เสริมศักยภาพสื่อสารการตลาด บูสต์ปีท่องเที่ยวไทย 2566 ยกกลยุทธ์ Influencer Marketing เดินหน้า Drive Demand ผ่านคอนเทนต์ท่องเที่ยวออนไลน์ โดยเชิญ Influencer 350 ราย ร่วมเสริมทักษะสร้างสรรค์คอนเทนต์และอัปเดตเทรนด์ท่องเที่ยว พร้อมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายสื่อออนไลน์ด้านการท่องเที่ยว

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ตามที่ ททท. กำหนดให้ปี 2566 เป็น “ปีท่องเที่ยวไทย” หรือ “Visit Thailand Year 2023 : Amazing New Chapters” ถือเป็นความท้าทายครั้งใหม่ของ ททท. ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยว ททท. เห็นถึงความสำคัญของ Influencer และสื่อออนไลน์ที่มีบทบาทอย่างมากในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวไปสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวบทใหม่

ซึ่ง ททท. มุ่งนำเสนอ Soft Power ของไทยควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) เพื่อส่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่มีคุณค่าและมีความหมาย (Meaningful Travel) และก่อให้เกิดความยั่งยืน พร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล ซึ่งคาดว่า การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรยังจะส่งผลต่อการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นจากความร่วมมือของ Influencer ที่มาเข้าร่วมงาน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ ททท. เล็งเห็นโอกาสในการเร่งสื่อสารความน่าสนใจของการท่องเที่ยวไทย สอดรับกระแสการท่องเที่ยวแบบล้างแค้น (Revenge Tourism) ในปีท่องเที่ยวไทย 2566 เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวด้วยเนื้อหาด้านการท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากในปัจจุบัน ด้านสื่อสารการตลาด ททท. จึงได้จัดงาน Amazing Thailand : Meet the Influencers 2023 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดยชูกลยุทธ์ Influencer Marketing เชิญพันธมิตรสื่อออนไลน์ด้านท่องเที่ยวของไทย ตั้งแต่ระดับ Pico Mega Influencer ไปจนถึง Mega Influencer รวมทั้งสิ้น 350 ราย จาก 210 สังกัด ซึ่งคาดว่ามีมากกว่า 55 ล้านผู้ติดตาม เข้าร่วมอัปเดตเทรนด์ท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนความรู้และเพิ่มทักษะการสร้างสรรค์เนื้อหาเชิงท่องเที่ยว (Boost Skill & Creativity) ร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับ ททท. เพื่อสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายและเป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว (Boost Connection) รวมทั้งร่วมสัมผัส Soft Power (5F) ของไทยผ่านกิจกรรมเวิร์กชอปสินค้าท่องเที่ยวจากชุมชนต่างในพื้นที่ต่าง ๆ (Boost Travel Content)

และหัวใจสำคัญของงานคือ กิจกรรม Speed Dating โดยเชิญผู้ประกอบการธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งโรงแรมชั้นนำ แหล่งท่องเที่ยว และสายการบินทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 65 หน่วยงาน ร่วมพบปะกับ Influencer และสื่อออนไลน์ในรูปแบบ B2B เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน ซึ่งถือเป็นช่องทางที่ช่วยผู้ประกอบการในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Digital ทำตลาดเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

ไม่เพียงเท่านั้น ภายในงานยังมีการนำเสนอ Soft Power ของไทย โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนท่องเที่ยวได้มาร่วมนำเสนองานคราฟท์และอาหารประจำถิ่นเพื่อให้ Influencer สัมผัสประสบการณ์ใหม่ นำไปสู่การออกเดินทางจริงในแต่ละพื้นที่

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ [email protected]