Friday, December 1, 2023
Home Tags Needle felting

Tag: needle felting

ถ่ายทอดความทรงจำเป็นงานฝีมือ “ตุ๊กตาเหมือน” ด้วยใยขนแกะ

คนเลี้ยงสัตว์รู้ดีว่าสักวันเหล่าสัตว์เลี้ยงต้องจากไปตามธรรมชาติ พวกเขาจึงอยากเก็บสัตว์เลี้ยงแสนรักเป็น "ตุ๊กตาเหมือนใยขนแกะ" ดีกว่าให้อยู่แค่ในความทรงจำ