Sunday, May 26, 2024
Home Tags Kerabu Bihun

Tag: Kerabu Bihun

รู้จักอาหารท้องถิ่น-สตรีตฟู้ดรัฐปีนัง มาเลเซีย จากงานเทศกาลอาหารปีนัง

ใครมีแผนจะเดินทางไปเที่ยวที่ปีนัง มาเลเซีย ต้องติดตามบทความนี้ ไปทำความรู้จักกับอาหารท้องถิ่นปีนัง ที่บินตรงมาตั้งเตาที่ไทย ในงานเทศกาลอาหารปีนัง