Wednesday, July 24, 2024
Home Tags ไคลีย์ โรเจอร์ส

Tag: ไคลีย์ โรเจอร์ส

หนังสยองขวัญสองเรื่องที่มีวิธีการเล่าต่างกัน

ภาพยนตร์สยองขวัญเข้าใหม่ 2 เรื่อง The Tank แทงก์น้ำในบ้านที่แสนจะอันตราย และ Beau Is Afraid เส้นทางชีวิตสุดพารานอยด์ของหนุ่มใหญ่ผู้ป่วยโรควิตกจริต