Monday, July 22, 2024
Home Tags โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

Tag: โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

‘อ้วน’ ไม่ใช่แค่ ‘รูปลักษณ์’ แต่คือ ‘โรคร้าย’ คุกคามคนไทย

'โรคอ้วน' ต้นเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เป็นโรคที่ 'ต้องรักษา' เพราะจะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว ไม่ใช่แค่เพียงรูปลักษณ์ภายนอก

รู้ยัง!! ป่วยเป็นโรคเหล่านี้ พบหมอบนมือถือได้

ปัจจุบัน การแพทย์ได้มีการนำเทคโนโลยีมาดูแลผู้ป่วยโรคเฉพาะด้านที่ยุ่งยากซับซ้อน ผ่านโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต ให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น

สสส. เผยความสุขคนทำงาน ต้องควบคู่กายใจ

สสส. ร่วมกับรัฐสภา และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์ฯ สร้างสุขภาวะองค์กรปีที่ 5 ย้ำความสุขคนทำงานต้องควบคู่กายใจ พร้อมส่งต่อความยั่งยืนในสังคม

โรคเบาหวาน โรคควรระวัง รู้ก่อนรักษาได้

โรคเบาหวาน นับว่าเป็นโรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในประเทศไทย ซึ่งเราสามารถสำรวจตัวเองได้ว่า เรามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานมากน้อยเพียงใด

ปรับพฤติกรรม เพื่อชีวิตคนไทยห่างไกล NCDs

มหิดล จัดทำแอนิเมชันแนวใหม่เพื่อชีวิตคนไทยห่างไกล NCDs ด้วยรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าถึง และนำมาใช้ได้จริง เพื่อปรับพฤติกรรมคนไทยให้ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

คน กทม. เสี่ยงเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

คนกรุงเทพฯ มีกิจกรรมทางการเพียงพอ 83% แต่อีก 79% มีกิจกรรมเนือยนิ่ง แม้ออกกำลังกายเป็นประจำ แต่หากนั่งนานขยับน้อย ก็ยังมีความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

นั่งนานกว่า 7 ชม. เสี่ยงเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

กรมอนามัยและ IHPP พบคนไทย 3 ใน 4 มีกิจกรรมทางร่างกายเพียงพอ แต่ก็นั่งนานกว่า 7 ชั่วโมงต่อวันด้วยเช่นกัน ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ เกิดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

โรคอ้วน ภัยคุกคามสำคัญของสังคมไทย

จากรายงานความชุกของปัญหาน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วนในผู้ใหญ่ โรคอ้วนจัดเป็นภัยคุกคามสำคัญของประเทศไทย มาทำความเข้าใจกับ 5 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับโรคอ้วนกัน

คนวัยทำงานเสี่ยงเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

การส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานให้มีสุขภาพดี จะทำให้ประชาชนวัยทำงานมีสมรรถนะในการทำงานได้เต็มศักยภาพ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนยกระดับการพัฒนาประเทศ

โรค NCDs น่ากลัวกว่าที่คิด ปรับการใช้ชีวิตสักนิดก็ช่วยได้

การใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันเปลี่ยนไปมาก ความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคในกลุ่ม NCDs ก็สูงขึ้น แต่โรคกลุ่มนี้ป้องกันได้ แค่ปรับพฤติกรรมชีวิตประจำวัน