Wednesday, October 4, 2023
Home Tags โปรตีน

Tag: โปรตีน

แก่อย่างสตรอง! กินโปรตีนให้ได้ 3 มื้อ/วัน

ผู้สูงวัยที่บริโภคโปรตีนวันละ 3 มื้อ จะส่งผลดีต่อการรักษาสภาพกล้ามเนื้อให้คงความแข็งแกร่งไว้ได้