แก่อย่างสตรอง! กินโปรตีนให้ได้ 3 มื้อ/วัน

ภาพจาก Pixabay

เมื่อเริ่มสูงวัย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะรับประทานน้อยมื้อลง แต่จากผลการศึกษาล่าสุด กลับพบว่า การกินโปรตีนให้ได้ 3 มื้อต่อวัน ส่งผลดีต่อการรักษาสภาพกล้ามเนื้อของผู้สูงวัยให้คงความแข็งแกร่งไว้ได้

โดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม็คกิลล์ในแคนาดาวิเคราะห์ข้อมูลผู้สูงวัยจำนวนกว่า 1,700 คน อายุระหว่าง 67-84 ปี  แบ่งเป็นชาย 827 คน และหญิง 914 คน ด้วยการประเมินความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ จากการบีบแฮนด์กริป หรือเครื่องบริหารมือ รวมถึงวัดความแข็งแกร่งของแขน และขาด้วย

ขณะเดียวกัน ก็วัดการเคลื่อนไหวของร่างกาย  2 แบบ คือ ให้นั่งเก้าอี้ แล้วลุกขึ้นยืน และให้ทดลองเดินเพื่อดูความเร็วในการเคลื่อนไหว พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลของผู้สูงอายุว่าในแต่ละวันรับประทานอาหารอะไรบ้าง

ทั้งนี้ จากการติดตามผลเป็นเวลานานกว่า 3 ปี  พบว่า การบริโภคโปรตีนตลอดทั้งวัน (3 มื้อ) มีความเชื่อมโยงต่อความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ ทั้งเพศหญิงและเพศชาย  เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่บริโภคโปรตีนมื้อเย็นเพียงมื้อเดียว

นอกจากนี้ ยังพบด้วยว่า การกินโปรตีนให้ได้ 3 มื้อต่อวัน  ยังส่งผลดีในเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายที่คล่องตัวขึ้นสำหรับผู้สูงอายุเพศชายด้วย

ส่วนปริมาณโปรตีนที่เหมาะสมในการบริโภคแต่ละวันสำหรับทุกช่วงอายุนั้น คือ 1.2 กรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เช่น น้ำหนัก 60 กิโลกรัม ก็ควรบริโภคโปรตีนให้ได้ 72 กรัม จึงจะถือว่าพอเพียง

ที่มา : www.medicalxpress.com