Sunday, June 23, 2024
Home Tags เหา

Tag: เหา

ส่องวิธีกำจัดและป้องกันการเป็นเหา!

การเป็นเหาอาจมีภาวะแทรกซ้อนที่สามารถพบได้ ก็คือการอักเสบและการติดเชื้อ ดังนั้นถ้าเป็นเหาก็ต้องรีบรักษาหรือกำจัดออกไป