Sunday, September 24, 2023
Home Tags เจ้าหญิงไดอาน่า

Tag: เจ้าหญิงไดอาน่า

5 ฉลองพระองค์ “เจ้าหญิงไดอาน่า” ที่ประมูลก่อนสิ้นพระชนม์

ย้อนดูความงามของฉลองพระองค์ที่ “เจ้าหญิงไดอาน่า” ทรงนำออกประมูลเข้าการกุศล ระดมทุนได้กว่า 21 ล้านบาท

“เจ้าหญิงไดอาน่า” สตรีผู้ไม่เคยมีชีวิตที่เป็นส่วนตัว!

แม้สิ้นพระชนม์ไปนาน 20 ปีแล้ว แต่เรื่องราวของ “เจ้าหญิงไดอาน่า” ยังเป็นที่สนใจของสังคมไม่เสื่อมคลาย

ความในใจ “เจ้าชายวิลเลียม-แฮร์รี่” ครบรอบ 20 ปี “เจ้าหญิงไดอาน่า” สิ้นพระชนม์

HBO ทำสารคดีครบรอบ 20 ปี การสิ้นพระชนม์ “เจ้าหญิงไดอาน่า” โดยมีพระโอรสทั้งสองเผยความในใจครั้งแรก