Thursday, May 23, 2024
Home Tags เจเนอเรชัน

Tag: เจเนอเรชัน

“ครูโบนัส” ติวเตอร์เจนฯ วาย กับเทคนิคการสอนลูกศิษย์ที่ต่างเจนฯ

“แค่เรื่องภาษา” ทำไมต้องมีติวเตอร์? "ครูโบนัส" ติวเตอร์คนเก่งจาก The genius tutor บอกกับคนต้นคิดว่า “ภาษา” เปรียบเหมือนเครื่องมือสื่อสารทางสังคมที่สำคัญ

วิธีการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานต่างเจเนอเรชัน

สังคมการทำงานเป็นสังคมที่มีความหลากหลายของช่วงวัยสูงมาก หากเริ่มรู้สึกว่าการทำงานกับคนที่อายุห่างจากตนเองมาก ๆ เป็นปัญหา ก็อาจจะต้องลองปรับตัวกันดูหน่อยแล้ว

“หัวโบราณ vs หัวสมัยใหม่” คน 2 เจนฯ ที่ต้องใช้ชีวิตในบ้านเดียวกัน

ช่องว่างระหว่างวัย น่าจะสร้างปัญหาและความลำบากใจให้กับคนต่างวัยที่อยู่บ้านเดียวกันได้มากที่สุด เพราะหลีกเลี่ยงก็ไม่ได้ ทำได้เพียงปรับตัวให้อยู่ร่วมกันได้

คนเจนฯ ไหนที่ “ลาออก-เปลี่ยนงาน” บ่อยที่สุด

คนที่อยู่ในเจเนอเรชันมิลเลนเนียลและเจเนอเรชัน ซี (Z) เป็นกลุ่มคนที่มีแนวโน้มจะลาออก-เปลี่ยนงานบ่อยที่สุดในยุคสมัยต่อจากนี้ ปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุ

พี่บอกแล้วนะ! ซีซั่น 2 EP.17 : “เจเนอเรชั่น” กับการเปลี่ยนงาน

พี่บอกแล้วนะ! ซีซั่น 2 EP.17 พบกับ พี่ตุ๊กตา และ พี่จิ๊บ หลังโควิด คงเห็นข่าวการแห่ลาออก "เจนฯ" ไหนเปลี่ยนงานบ่อยที่สุด และเปลี่ยนงานช่วงเดือนไหนชีวิตจะรุ่ง

เมื่อเจนฯ มิลเลนเนียล และเจนฯ ซี คือกลุ่มที่เปลี่ยนงานบ่อยที่สุด

ยุคสมัยต่อจากนี้จะเป็นการทำงานผสมกันจากหลากหลายเจเนอเรชัน อันเป็นตัวแปรสำคัญของการลาออกมากเป็นประวัติการณ์ ของคนที่อยู่ในเจนฯ มิลเลนเนียล และเจนฯ ซี (Z)

วิธีปฏิบัติเมื่อต้องเป็นผู้นำในทีมที่มีหลากหลายเจเนอเรชัน

วิธีคิดหรือทัศนคติของคนแต่ละรุ่นย่อมไม่เหมือนกัน เมื่อต้องทำงานร่วมกันกับคนในหลายเจเนอเรชัน คนเป็นหัวหน้างานควรเข้าใจพนักงานโดยไม่อิงอคติ

5 เหตุผลสำคัญที่คน “เจนมิลเลนเนียล” ชอบระบบตอบรับสมาชิก

นี่คือ 5 เหตุผลสำคัญที่ทำให้ "เจเนอเรชัน มิลเลนเนียล" ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่พร้อมจ่ายเงินเพื่อใช้บริการด้านความบันเทิง ชอบระบบตอบรับสมาชิกกันนัก

ต่างวัยต่างความคิด แต่ละเจเนอเรชันมอง “ความรัก” อย่างไร

มุมมองความรักของคนแต่ละเจเนอเรชันแตกต่างกันตามประสบการณ์และสภาพแวดล้อมของสังคม คุณอยู่ในเจเนอเรชันไหน บทวิเคราะห์นี้ตรงหรือไม่ มาสำรวจกัน

ความขัดแย้งระหว่างช่วงวัย ถึงคิดต่าง แต่ต้องอยู่ร่วมกันได้

ความขัดแย้งระหว่างช่วงวัย เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้บ่อยในครอบครัว แต่ "การฟัง" และ "พยายามทำความเข้าใจ" คือสิ่งที่ช่วยประนีประนอมได้