Sunday, June 23, 2024
Home Tags เขมร

Tag: เขมร

ศิลปะขอมโบราณ มรดกร่วมกันแห่งดินแดนอุษาคเนย์

ศิลปะที่มาจากรากเดียวกัน หากเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

“ถกเขมร” บันทึกการเดินทางสไตล์ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์

เขมรก็เป็นเขมร ไทยก็เป็นไทย และ ขอมก็เป็นขอม เป็นคนอีกชาติหนึ่งเผ่าหนึ่งที่เคยปกครองทั้งเมืองไทยและเมืองเขมรแต่บัดนี้สาบสูญไปแล้ว แต่ยังคงทิ้งวัฒนธรรมบางอย่างไว้ให้แก่ทั้งไทยและเขมรปัจจุบัน