Tuesday, July 23, 2024
Home Tags อีจองอึน

Tag: อีจองอึน

Miss Night and Day สาว 2 ร่าง โลก 2 ใบ กลางวัน...

เกิดเหตุการณ์ประหลาดกับหญิงสาววัย 20+ หลังความผิดหวังครั้งที่ 8 ทุกวันหลัง 6 โมงเช้า เธอจะกลายเป็นสาวใหญ่วัย 50+ กระทั่งหลัง 6 โมงเย็น เธอถึงจะกลับร่างเดิม!

Juvenile Justice ซีรีส์ที่จะทำให้รู้ว่าเด็กเปรตมีอยู่จริง

เด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติ พวกเขาจึงได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ แต่ถ้าพวกเขาก่ออาชญากรรม ยังจำเป็นต้องให้สิทธิ์นั้นกับเด็กพวกนี้อยู่อีกหรือ?