Sunday, September 24, 2023
Home Tags อีจองอึน

Tag: อีจองอึน

Juvenile Justice ซีรีส์ที่จะทำให้รู้ว่าเด็กเปรตมีอยู่จริง

เด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติ พวกเขาจึงได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ แต่ถ้าพวกเขาก่ออาชญากรรม ยังจำเป็นต้องให้สิทธิ์นั้นกับเด็กพวกนี้อยู่อีกหรือ?