Thursday, October 5, 2023
Home Tags หนี้ครัวเรือน

Tag: หนี้ครัวเรือน

มาตรการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่เอกสาร "แนวทางการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน" เพื่อสื่อสารหลักการแก้ปัญหาหนี้ที่ต้องทำอย่างครบวงจรและถูกหลักการ

5 วิธีรับมือกับผลกระทบหนี้ครัวเรือนไทยพุ่งสูง

การแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน นอกจากนโยบายการเงินการคลังของภาครัฐแล้ว ยังรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มที่ชอบก่อหนี้ด้วย ต้องทำอย่างไรบ้าง

สำคัญ! การวางแผนครอบครัวในยุคหนี้ครัวเรือนพุ่ง

การวางแผนครอบครัวในยุคที่หนี้ครัวเรือนพุ่งสูงเป็นเรื่องสำคัญ ต้องวางแผนให้รัดกุม เพราะความไม่พร้อมด้านการเงินที่จะมีลูก อาจกลายเป็นวังวนภาระหนี้ไม่จบสิ้น

แก้หนี้ ด้วยสินเชื่อสวัสดิการ

ทีเอ็มบีธนชาต ตอกย้ำการเป็นธนาคารที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับพนักงานเงินเดือน ด้วยการนำเสนอ "สินเชื่อสวัสดิการ ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน"

ลูกหนี้ควรรู้! ธปท. กับแนวทางแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ธปท. จัดทำ "แนวทางการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน" สะท้อนข้อมูลหนี้ครัวเรือนไทย สื่อสารหลักการการแก้ปัญหาหนี้ มุ่งช่วยเหลือลูกหนี้อย่างตรงจุดในระยะยาว

“ไม่พร้อม ไม่สร้างหนี้” ทางออกง่าย ๆ แก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน

ปัญหาหนี้สินครัวเรือนคนไทย นับเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่คอยกัดกินการดำรงชีวิตให้เกิดความยากลำบากมากยิ่งขึ้น เราจะจัดการหนี้ด้วยตัวเองอย่างไรเมื่อรายรับลดลง

ค่าแรงขึ้น vs หนี้สินเพิ่ม วังวนที่ดิ้นไม่หลุด

แม้ว่าค่าแรงปรับตัวสูงขึ้น แต่ส่วนต่างไม่ได้มากพอที่จะทำให้ประชากรวัยทำงานมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นได้เท่าที่ควร หนี้สินก็ใช่ว่าจะใช้หมดเร็วขึ้นด้วยค่าแรงใหม่

“หนี้นอกระบบ” ความทุกข์ระทมที่รู้ว่าต้องเจออะไรบ้างแต่ไม่เลิกกู้

แม้ว่าจริง ๆ แล้วการเป็นหนี้จะไม่ได้เลวร้ายเสมอไปและข้อดีของการเป็นหนี้มันก็มี แต่สำหรับใครหลายคนมันคือฝันร้ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะการเป็นหนี้นอกระบบ

หลังโควิด-19 หนี้ครัวเรือนไทยจะส่งผลต่อเศรษฐกิจ

หากยังปล่อยให้เกิดความเหลื่อมล้ำเช่นนี้ต่อไป ก็จะทำให้ช่องว่างยิ่งกว้างขึ้นและทำให้คนที่มีรายได้น้อยอยู่ได้ลำบากมากขึ้น