Tuesday, April 16, 2024
Home Tags หนังศรีษะ

Tag: หนังศรีษะ

ผลข้างเคียงจาก “การนอนตอนผมเปียก”

ถ้าเป็นไปได้ไม่แนะนำให้สระผมในเวลากลางคืน หรือหากมีความจำเป็นก็ต้องเป่าผมให้แห้งก่อน อย่านอนทั้งที่ผมยังเปียกอยู่เด็ดขาด!

ขจัดรังแคด้วยวิธีธรรมชาติ

"รังแค" เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย และเป็นปัญหาที่ทำให้หลายคนสูญเสียความมั่นใจ อย่างไรก็ดีรังแคสามารถป้องกันและรักษาได้ด้วยตัวเองโดยวิธีธรรมชาติ