Tuesday, April 16, 2024
Home Tags สุขอนามัย

Tag: สุขอนามัย

กลยุทธ์ ปั้น Brand Purpose เพื่อสร้างสุขนิสัยใหม่

คิเรอิคิเรอิ มุ่งสร้าง "Brand Purpose" ให้การล้างมือเป็น "สุขนิสัยใหม่" ในชีวิตประจำวันให้เด็กและครอบครัวของคนไทย เป็นการลงทุนที่น้อยที่สุดในการดูแลสุขภาพ

โครงการสถานีมือสะอาดเพื่อสุขอนามัยที่ดีกับเด็ก จากไลอ้อน

ไลอ้อน (ประเทศไทย) จัดโครงการ LION Handwashing Station "ไลอ้อน สถานีมือสะอาด" สนับสนุนตู้ล้างมือพร้อมโฟมล้างมือคิเรอิ คิเรอิ ให้สถานศึกษาในสังกัดเขตยานนาวา

“ไลอ้อน” ลงพื้นที่ให้ความรู้ สุขอนามัยช่องปากและฟันกับนักเรียน

“ไลอ้อน” เดินหน้าให้ความรู้นักเรียน รร.กรุงเทพคริสเตียนฯ ส่งเสริมทักษะการดูแลสุขอนามัยด้านการดูแลสุขภาพช่องปากและสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี

“ไลอ้อน” เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและทักษะชีวิตให้กับเด็ก

โครงการ LION Happy Life Happy Home เป็นอีกกิจกรรม ที่ช่วยเสริมสุขภาพที่ดีให้กับเด็กนักเรียน พร้อมเสริมทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน และช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

“ออกกำลังกาย” แต่ละเลย “สุขอนามัย” เสี่ยงป่วยได้!

แม้ว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดี แต่หากไม่ใส่เรื่องสุขอนามัย แทนที่จะได้สุขภาพดี ๆ กลับไป ก็อาจเสี่ยงต่ออาการป่วยเพราะเชื้อโรคต่าง ๆ ได้

15 ต.ค.ของทุกปี คือ “วันล้างมือโลก”

รู้หรือไม่ วันที่ 15 ต.ค.ของทุกปี คือวันล้างมือโลก เพื่อกระตุ้นให้ชาวโลกเห็นถึงความสำคัญของการล้างมือว่าสามารถช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้

“สุขอนามัย” เรื่องอาหารกับ “ความเชื่อผิด ๆ”

ทุกวันนี้ หลายคนยังมีความเชื่อผิด ๆ ในเรื่องสุขอนามัยเกี่ยวกับอาหารอยู่มาก และนี่คือ 5 ความเชื่อผิด ๆ ที่พบเห็นได้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน