Wednesday, November 25, 2020
Home Tags สุขอนามัย

Tag: สุขอนามัย

15 ต.ค.ของทุกปี คือ “วันล้างมือโลก”

รู้หรือไม่ วันที่ 15 ต.ค.ของทุกปี คือวันล้างมือโลก เพื่อกระตุ้นให้ชาวโลกเห็นถึงความสำคัญของการล้างมือว่าสามารถช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้

“สุขอนามัย” เรื่องอาหารกับ “ความเชื่อผิด ๆ”

ทุกวันนี้ หลายคนยังมีความเชื่อผิด ๆ ในเรื่องสุขอนามัยเกี่ยวกับอาหารอยู่มาก และนี่คือ 5 ความเชื่อผิด ๆ ที่พบเห็นได้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน