Thursday, May 23, 2024
Home Tags สุขภาพคนทำงาน

Tag: สุขภาพคนทำงาน

สสส. เผยความสุขคนทำงาน ต้องควบคู่กายใจ

สสส. ร่วมกับรัฐสภา และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์ฯ สร้างสุขภาวะองค์กรปีที่ 5 ย้ำความสุขคนทำงานต้องควบคู่กายใจ พร้อมส่งต่อความยั่งยืนในสังคม

โรคฮิตของมนุษย์ออฟฟิศ ตรวจเร็ว เจอไว รักษาหาย ใช้ชีวิตสบาย

การตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำทุกปี จะช่วยให้มนุษย์ออฟฟิศได้รู้ว่าสุขภาพของตัวเองกำลังพัง และโรคนั้นโรคนี้กำลังตามมา จำเป็นต้องหยุดพฤติกรรมเสี่ยงตามแพทย์สั่ง