Sunday, June 23, 2024
Home Tags สีเสื้อ

Tag: สีเสื้อ

หากเลือกใส่เสื้อผ้าสีนี้ แสดงว่าอารมณ์ของคุณนั้นกำลัง…?

การสวมใส่เสื้อผ้าในสีต่าง ๆ ทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าคนที่สวมใส่อยู่นั้นมีพื้นความรู้สึกแบบไหน หรือนั่นอาจหมายถึงตัวคุณกับเสื้อผ้าสีโปรดที่มีอยู่เต็มตู้ก็ได้

เมื่อสีเสื้อบ่งบอก “ตัวตน” ของผู้สวมใส่

สีเสื้อที่เลือกใส่สามารถบ่งบอกบุคลิกภาพและตัวตนของผู้สวมใส่ รวมถึงความรู้สึกที่มีอยู่ภายในของแต่ละบุคคลได้เช่นกันว่าเป็นคนแบบใด 

สีถูกโฉลกและสีเสื้อมงคล ประจำปี 2562

สีถูกโฉลกและสีเสื้อมงคล ประจำปี 2562 จากพยากรณ์ของหมอต้องจิต จันทร์ทันดวง