Sunday, June 23, 2024
Home Tags สมัครใจ

Tag: สมัครใจ

เมื่อเรา “สมัครใจประมาท” จนนำไปสู่อุบัติเหตุบนท้องถนน

อุบัติเหตุและความอันตรายของถนนในประเทศไทย มีความไม่ปลอดภัยเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก เมื่อพิจารณาสาเหตุดี ๆ จะพบว่ามีหลายประการที่เรา "สมัครใจประมาท" กันเอง