Thursday, June 13, 2024
Home Tags รับโทษ

Tag: รับโทษ

พ.ร.บ. คอมฯ เบื้องต้นที่ชาวโซเชียลฯ ควรรู้

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ มีเพื่อป้องกัน ควบคุมการกระทำผิดที่จะเกิดขึ้นจากการใช้คอมพิวเตอร์ หากฝ่าฝืนต้องได้รับโทษ เราควรมีความรู้เบื้องต้นว่าทำอะไรแล้วมีความผิด

Juvenile Justice ซีรีส์ที่จะทำให้รู้ว่าเด็กเปรตมีอยู่จริง

เด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติ พวกเขาจึงได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ แต่ถ้าพวกเขาก่ออาชญากรรม ยังจำเป็นต้องให้สิทธิ์นั้นกับเด็กพวกนี้อยู่อีกหรือ?