Thursday, January 20, 2022
Home Tags รับฟัง

Tag: รับฟัง

ฟังเสียงคนตัวเล็ก ๆ บ้าง

ปัญหาใหญ่สุดของการสื่อสาร คือการรับฟังเพื่อตอบโต้ ไม่ได้รับฟังเพื่อทำความเข้าใจ จึงอยากให้ผู้มีอำนาจทั้งหลายลองเงี่ยหูรับฟังเสียงคนตัวเล็กบ้าง

เรื่องใกล้ตัว EP.31: แค่เปิดใจ แม้เห็นต่างก็ไม่แตกแยก

การรับฟังคือกุญแจสำคัญที่ทำให้ความขัดแย้งเบาบางลงได้ เพราะเคารพในสิ่งที่คนอื่นคิด และเป็นการให้เกียรติตัวเองด้วยที่ไม่ด่วนตัดสินใจผู้อื่นก่อน