Wednesday, October 4, 2023
Home Tags รัฐสวัสดิการ

Tag: รัฐสวัสดิการ

สำรวจรัฐสวัสดิการไทย “คุณ” ได้สิทธิอะไรบ้าง

รัฐสวัสดิการ เป็นสวัสดิการทางสังคมให้แก่ประชาชน แต่ในทางกลับกัน ประชาชนก็ต้องเสียภาษีเพื่อให้รัฐมีรายได้นำไปใช้จ่ายในการจัดทำบริการสาธารณะต่าง ๆ แก่ประชาชน

วิกฤตอาร์เจนตินา-เวเนซุเอลา บทเรียนที่ต้องศึกษา ถ้าไม่อยากก้าวพลาด

และพาประเทศไทย เข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจดั่งเช่นปี 2540 อีกครั้ง

ของขวัญคนจน

สัปดาห์ที่แล้วผมเขียนถึงการส่งเสริมการออมในระดับครัวเรือน ไม่นานมีข่าวคลังเตรียมเสนอ ครม. แจกเงินคนจนเข้าให้อีกซะแล้ว เที่ยวนี้เลยต้องมาเขียนในภาพใหญ่บ้าง