Thursday, October 5, 2023
Home Tags รถทหาร

Tag: รถทหาร

“รถจี๊ป” ชื่อนี้มีที่มา ว่าทำไมต้องเรียก Jeep

ทำไมถึงเรียกรถยกสูงสายลุยที่ใช้งานทั้งกิจการทหารและพลเรือนว่า "รถจี๊ป" ชื่อนี้มีที่มาอย่างไร ตรงกับที่ใครหลายคนสันนิษฐานกันไว้บ้างหรือเปล่า