Sunday, December 5, 2021
Home Tags พยาบาล

Tag: พยาบาล

ไม่มีอาชีพใดมั่นคง ตามความเป็นจริงของโลกปัจจุบัน

"ความมั่นคง" ไม่ใช่การอยู่ในองค์กร หรือทำงานในสายนั้นอย่างเดียว แต่มันหมายถึงการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ทันโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

รู้กันไหม? 14 พฤศจิกายน เป็น “วันเบาหวานโลก”

"ทุก ๆ 8 วินาที ทั่วโลกมีคนเสียชีวิตเพราะโรคเบาหวาน" คือ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น "วันเบาหวานโลก"