Saturday, April 13, 2024
Home Tags ผิวสี

Tag: ผิวสี

Black Panthers เคยมีอยู่จริงในยุค 60

การ์ตูน Black Panther เกิดขึ้นในยุคที่คนอเมริกันผิวสีต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิของตนเอง และยิ่งไปกว่านั้น กลุ่ม Black Panthers เคยมีอยู่จริงและเป็นผู้พิทักษ์เหมือนกับ Black Panther ในหนังเสียด้วย