Sunday, October 24, 2021
Home Tags บาดเจ็บ

Tag: บาดเจ็บ

อาการบาดเจ็บ เมื่อไรประคบร้อน เมื่อไรประคบเย็น รู้ได้ไง?

เมื่อร่างกายได้รับบาดเจ็บไม่รุนแรง สามารถปฐมพยาบาลด้วยการ "ประคบร้อน" หรือ "ประคบเย็น" ได้ แต่อาการใดควรประคบแบบไหน Tonkit360 จะพาไปหาคำตอบ

แนวโน้มคนไทยบาดเจ็บกันมากขึ้น จากการขับขี่โดยประมาทและถนนที่ทรุดโทรม

ประเทศไทยมีสถิติอุบัติเหตุทางท้องถนนมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก