Wednesday, April 14, 2021
Home Tags น้ำตาลเทียม

Tag: น้ำตาลเทียม

“น้ำตาลเทียม” ไม่ช่วยให้ผอม กินเยอะเสี่ยงโรคอ้วน

ใครที่ชอบกินสารให้ความหวานแทน "น้ำตาล" อาจต้องคิดใหม่ เพราะผลวิจัยพบว่าไปช่วยกระตุ้นให้มีความอยากอาหารมากขึ้น เสี่ยงต่อโรคอ้วนได้!

กิน “น้ำตาลเทียม” นานๆ เสี่ยง “อ้วน-เบาหวาน”

นักวิทยาศาสตร์พบว่า การบริโภคน้ำตาลเทียมเป็นระยะเวลานานๆ เสี่ยงทั้งเป็นโรคอ้วน เบาหวาน