Sunday, December 5, 2021
Home Tags ธุรกิจการบิน

Tag: ธุรกิจการบิน

สร้างอนาคตเด็กจบใหม่สายท่องเที่ยว-โรงแรม-การบิน ในยุคโควิด-19

เด็กจบใหม่สายท่องเที่ยว-โรงแรม-การบิน ยุคโควิด-19 จะสร้างอนาคตของตัวเองอย่างไรดี คือไปต่อในสายงานที่เรียน หรือปรับตัว หรือเรียนต่อเพื่อรอเวลา?

ไม่มีอาชีพใดมั่นคง ตามความเป็นจริงของโลกปัจจุบัน

"ความมั่นคง" ไม่ใช่การอยู่ในองค์กร หรือทำงานในสายนั้นอย่างเดียว แต่มันหมายถึงการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ทันโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน