สร้างอนาคตเด็กจบใหม่สายท่องเที่ยว-โรงแรม-การบิน ในยุคโควิด-19

ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยตกต่ำ และเลวร้ายยิ่งกว่าช่วงวิกฤติต้มยำกุ้ง ปี 2540 พิษโควิดได้ทำให้ความพยายามฟื้นฟูเยียวยาคนในประเทศด้วยมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ ต้องเริ่มกลับมานับหนึ่งใหม่อีกครั้ง และแน่นอนว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือภาคแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นิสิต นักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เพราะในบางอาชีพนอกจากจะไม่รับคนทำงานเพิ่มแล้ว ยังลดจำนวนแรงงานลงไปอีก

ดังเช่นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มธุรกิจหลักในการสร้างรายได้เข้าประเทศ และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างตัวเลขจีดีพีของประเทศให้โตขึ้น แต่ในยุคโควิด-19 ที่การเดินทางเป็นเรื่องต้องห้าม การท่องเที่ยวทำได้อย่างจำกัดในภูมิภาคหรือในขอบเขตประเทศของตนเอง ทั้งหมดนี้ย่อมส่งผลต่อการสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจในด้านนี้

คำถามที่เกิดขึ้นในหมู่นิสิต นักศึกษาที่จบเพิ่งเรียนจบในช่วง 2 ปีของการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 คือควรจะไปต่อในสายงานที่พวกเขาเรียนมา หรือปรับตัวให้สามารถทำงานในสายงานอื่น หรือจะเรียนต่อเพื่อรอเวลาให้สถานการณ์กลับมาสู่ช่วงเวลาปกติดี

“โลกหลังโควิด อาจไม่เหมือน โลกก่อนโควิด” คนที่เรียนด้านธุรกิจการบิน การโรงแรม และการท่องเที่ยว ควรปรับตัวอย่างไร?

จุดแข็งของคนที่เรียนมาทางสายท่องเที่ยว การโรงแรม หรือธุรกิจการบิน คือการใช้ภาษาและการบริหารจัดการ รวมไปถึงความพร้อมในการทำงานบริการ ดังนั้น ผู้ที่เรียนจบทางด้านนี้ในช่วงเวลาที่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือแม้กระทั่งที่กำลังศึกษาอยู่ไม่ว่าจะในชั้นปีไหน สิ่งสำคัญคือการปรับตัว (Resilience) ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของงานในปัจจุบัน ด้วยการใช้จุดแข็งของตนเองในการทำงาน

โดยทักษะในการปรับตัว หมายรวมถึงการเพิ่มทักษะให้กับตนเองเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันที่เปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล ความรู้เรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาผ่านงานด้านดิจิทัลมาร์เกตติ้ง หรือการติดต่อสื่อสารในโลกออนไลน์ รวมไปถึงการทำอีคอมเมิร์ซ เหล่านี้สามารถใช้ทักษะการบริหารจัดการจากพื้นฐานการศึกษาเดิมทางท่องเที่ยว การโรงแรม หรือการบินมาช่วยได้

การทำงานในปัจจุบันกว้างกว่าโลกเก่าที่ไม่ได้มีแค่การท่องเที่ยว โรงแรม หรือการบิน

ความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจอันเกิดขึ้นจาก “สงครามโรค” โควิด-19 นั้นทำให้รูปแบบการประกอบธุรกิจเปลี่ยนไป หลายคนอาจคิดว่านั่นคือปัญหา แต่ถ้ามองอีกมุม นี่คือช่วงเวลาที่โอกาสเปิดกว้างที่สุด เพราะคุณไม่จำเป็นต้องทำงานที่ถูกวางไว้เพื่อคนที่จบมาจากด้านนี้โดยตรงก็ได้ คนที่จบการบิน ไม่จำเป็นต้องเป็นนักบินของสายการบินเพียงอย่างเดียว

แต่นักบินสำหรับสายการบินที่เป็นบริษัทขนส่ง ในเวลานี้เรียกได้ว่ามาแรงมาก เพราะธุรกิจที่เปลี่ยนจากออฟไลน์ กลายเป็นออนไลน์ ทำให้อีคอมเมิร์ซเติบโตเร็วกว่าเดิม ดังนั้นการขนส่งทางอากาศ จึงเป็นอีกหนึ่งทางสำหรับคนที่เรียนจบทางด้านการบิน

ไม่เว้นแม้แต่คนที่จบการท่องเที่ยวหรือโรงแรม ที่สามารถใช้ความรู้ในการทำงานออนไลน์ให้กับเว็บไซต์ที่จองห้องพัก หรือแม้กระทั่งทำการตลาดให้กับโรงแรมหรือร้านอาหารที่ต้องการพรีเซนต์ตนเองในโลกออนไลน์ ให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น และผู้ที่จบมาด้านนี้โดยตรงจะสามารถใช้ประสบการณ์จากการศึกษาเข้ามาปรับปรุงได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งนั่นเท่ากับว่าโอกาสของคนที่จบทางสายงานนี้เริ่มเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจหมายถึงอาชีพใหม่หลังโควิด-19 ของคนที่เรียนจบมาทางด้านนี้เลย

ใช้ช่วงเวลานี้ในการสร้างความสามารถให้กับตนเอง

นอกเหนือจากพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุคสมัย รวมไปถึงเปิดโอกาสให้กับตนเองให้มากขึ้นกับสายงานที่เราสามารถปรับใช้ความสามารถเพื่อให้ได้แสดงศักยภาพมากยิ่งขึ้นแล้ว ในช่วงของโควิด-19 นี้ สิ่งสำคัญของคนรุ่นใหม่ที่ควรทำคือ การสร้างความสามารถให้กับตนเอง หรือติดอาวุธทางปัญญา ให้คุณกลายเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานประจำที่ทำ

การสร้างความสามารถให้กับตนเองไม่ใช่แค่เรียนปริญญาโทเพียงอย่างเดียว แต่การเรียนออนไลน์เพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรเฉพาะด้าน หรือแม้กระทั่งมีความสามารถในด้านอื่นเพื่อเสริมในอาชีพของตนเอง คือการเตรียมความพร้อมของคุณ เพราะเมื่อถึงวันหนึ่งการระบาดของโลกก็จะยุติลง สถานการณ์คลี่คลาย ถึงเวลานั้นคุณมีประสบการณ์ทำงาน มีความสามารถเฉพาะด้านย่อมทำให้คุณเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งของตลาดแรงงาน

ดังนั้น การนั่งท้อใจหรือก่นว่าลมฟ้าไปวัน ๆ ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร ไม่ได้ช่วยให้คุณมีงานทำเร็วขึ้น แต่การรู้จักปรับเปลี่ยนทัศนคติ การเพิ่มศักยภาพในการทำงาน รวมไปถึงสร้างจุดขายในอาชีพของตนเอง เหล่านี้จะทำให้คุณเป็นคนที่ไม่เคยตกงาน ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใด ๆ ขึ้นมาอีกก็ตาม