Wednesday, August 4, 2021
Home Tags ความน่าเชื่อถือ

Tag: ความน่าเชื่อถือ

พฤติกรรมไม่สร้างสรรค์ ที่ทำให้ไม่น่าเชื่อถือในสายตาเพื่อนร่วมงาน

พฤติกรรมบางอย่างที่เราทำใส่เพื่อนร่วมงาน ก็ทำให้คนในทีมไม่เชื่อใจว่าเราจะทำงานให้ออกมาดีได้ไหม และกลายเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือในสายตาทุกคน

“ตีหัวเข้าบ้าน” วิถีที่ทำให้ความจริงถูกด้อยค่า

สุดท้ายแล้วก็เท่ากับว่าหนึ่งคลิก หนึ่งแชร์ หนึ่งไลก์ที่ได้มา ต้องแลกกับการบั่นทอนความน่าเชื่อของตนเองลงไป (จะเอาอย่างนั้นจริง ๆ หรือ)

“ความน่าเชื่อถือ” ท่ามกลางความตื่นตระหนก

เวลานี้ทุกคนตกอยู่ในความกลัวต่อโรคระบาด ความกลัวสั่นคลอนในทุกความเชื่อที่มี ตรรกะถูกทดแทนด้วยทฤษฎีสมคบคิด ใครปล่อยข่าวอะไรมาก็พร้อมเชื่อไปหมด

“วงการบันเทิงอะเนอะ!” เมื่อชีวิตจริงดาราสวนทางกับภาพลักษณ์ที่มี

"วงการบันเทิงอะเนอะ!" มีเพื่อ "ความบันเทิง" และนักแสดงก็เป็นอาชีพที่ต้อง "แสดง" ฉะนั้นอย่าเพิ่งด่วนตัดสินว่าถูกหรือผิดเพียงด้านที่เราเห็นทันที