Tuesday, April 16, 2024
Home Tags ครู

Tag: ครู

“ครูโบนัส” ติวเตอร์เจนฯ วาย กับเทคนิคการสอนลูกศิษย์ที่ต่างเจนฯ

“แค่เรื่องภาษา” ทำไมต้องมีติวเตอร์? "ครูโบนัส" ติวเตอร์คนเก่งจาก The genius tutor บอกกับคนต้นคิดว่า “ภาษา” เปรียบเหมือนเครื่องมือสื่อสารทางสังคมที่สำคัญ

ครูปฐมวัย : อาชีพที่ต้องมีใจรักและความอดทน

ครูที่ดีไม่ได้เป็นกันง่าย ๆ แม่พิมพ์ของชาติ เป็นอาชีพที่จะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในการสอนการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก ๆ และเยาวชนได้เป็นอย่างดี

ไขข้อสงสัย “ลงโทษ” เด็กนักเรียน กฎหมายคุ้มครองแค่ไหน?

แม้มีกฎหมายคุ้มครองเด็กระบุชัดเจน แต่สถานศึกษาต่าง ๆ ต้องคัดกรองครูอย่างเคร่งครัดด้วย เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพทั้งวิชาการ และจริยธรรม!

อาชีพครูไม่ได้เป็นง่าย ๆ! เช็กก่อนมีใบประกอบวิชาชีพแล้วหรือยัง?

การเป็นครูไม่ได้เป็นกันง่าย ๆ เพราะจำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเสียก่อน ซึ่งต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

หรือผิดจะเป็นครู ? เปิดโจทย์การบ้านเด็กที่ทำถูกแล้ว แต่ครูตรวจให้ผิด

นี่เป็นเพียงส่วนน้อยของความผิดพลาดในการตรวจการบ้านเด็กที่สังคมได้รับรู้เท่านั้น

“แม่พิมพ์ของชาติ” กับความคาดหวังของชาวไทย

ครูอาจารย์ก็ควรมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และสำหรับผู้ปกครองเองก็ควรเข้าอกเข้าใจในครูอาจารย์เช่นกัน