Thursday, October 5, 2023
Home Tags กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Tag: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา กู้ “กยศ.” ช่วยได้

หากครอบครัวมีข้อจำกัดในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา อีกทางเลือกที่น่าสนใจก็คือ การกู้กยศ. เพื่อเล่าเรียน เมื่อคิดจะกู้กยศ. เรียน ควรต้องรู้อะไรก่อนบ้าง

จะหนีหนี้ไปทำไม แอปฯ “กยศ. Connect” จ่ายหนี้ง่ายขนาดนี้

เป็น "หนี้กยศ." ต้องจ่ายคืนกู้มาต้องรับผิดชอบ มีมากจ่ายมากมีน้อยจ่ายน้อย ไม่มีก็ขอไกล่เกลี่ย "อย่าหนี" ทุกวันนี้เช็กหนี้จ่ายหนี้ง่ายมากผ่านแอปฯ กยศ. Connect

กยศ. หักหนี้จากเงินเดือน เงินไม่พอจ่ายแค่ “ร้อยเดียว”!

กยศ. ใช้ไม้แข็ง ให้นายจ้างหักเงินเดือนลูกจ้างที่เป็นลูกหนี้ของกยศ. จอมเบี้ยวหนี้หมดหนทางหนีหนี้ แต่ ณ เวลานี้ ถ้าเงินไม่พอจ่ายแค่ "ร้อยเดียว"!

รวมไว้ให้แล้วที่นี่ “วิธีชำระหนี้กยศ.”

5 ก.ค. ทุกปี เป็นวันที่ลูกหนี้กยศ. ต้องชำระหนี้ของปีนั้น ๆ ให้เสร็จสิ้น แต่เราไม่จำเป็นต้องไปถึงธนาคารก็จ่ายได้ ซึ่ง Tonkit360 ได้รวมวิธีชำระหนี้กยศ. มาฝาก

อย่าละเลย “หนี้กยศ.” กู้มา ต้องจ่ายคืน!

ลูกหนี้กยศ. จำนวนมากไม่ยอมใช้หนี้คืน ส่งผลให้รุ่นน้องไม่มีเงินกู้เรียน รวมถึงมาตรการการชำระหนี้ก็เข้มงวดขึ้น รู้ตัวหรือไม่! ว่าเป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัว