เรื่องใกล้ตัว EP.35 : เมื่อคิดจะ “รับ” อย่าลืม “ให้” คนอื่นด้วย

การเสียสละอาจเป็นเรื่องยากสำหรับเรา ๆ ที่ยังตัดกิเลสไม่ได้ แต่อย่างน้อยก็ควรหยิบยื่นน้ำใจกลับคืนไปให้ผู้อื่นบ้าง ไม่ใช่คิดจะรับอยู่ฝ่ายเดียว