EP.18 : ย้อนความโหดเส้นทาง “แรลลี ดาการ์” กับ มานะ พรศิริเชิด

ฟังประสบการณ์ทรหด! นอนกลางดิน-กินกลางทราย ของนักขับแรลลี่ “หนึ่ง” มานะ พรศิริเชิดก สิงห์ทะเลทรายคนล่าสุดของไทยใน “ดาการ์” แรลลีที่ได้ชื่อว่าโหดที่สุดในโลก