ดีเดย์ 15 ก.ค. “ผู้ถือบัตรคนจน” รับเงิน 2 สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

ภาพจาก ธนาคารกรุงไทย

สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มอีก 2 รายการ ตามที่รัฐบาลให้เพิ่มเติมเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 คือ เงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติม และเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

สำหรับผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลทั้ง 2 รายการ สามารถตรวจสอบวงเงินและกดเงินสดได้ที่ตู้เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งรัฐบาลจะโอนเงินให้ในวันที่ 15 ก.ค. (พรุ่งนี้)

เงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติม

เงินส่วนนี้สำหรับผู้ถืบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งจะได้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพเพิ่มเติมจำนวน 50-100 บาทต่อเดือน เงินส่วนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดเพื่อนำไปใช้ได้ โดยคำนวณตามเกณฑ์รายได้ ดังนี้

 • รายได้ 0-30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 100 บาท
 • รายได้ 30,001-100,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 50 บาท

เมื่อคำนวณจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามปกติ จะได้เงินตามลำดับอายุผู้สูงอายุ ซึ่งจ่ายให้เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อรวมกับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม จะได้รับเงินดังนี้

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-69 ปี ปกติได้รับเงิน 600 บาท

 • รายได้ 0-30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินเป็น 700 บาท
 • รายได้ 30,001-100,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินเป็น 650 บาท

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70-79 ปี ปกติได้รับเงิน 700 บาท

 • รายได้ 0-30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินเป็น 800 บาท
 • รายได้ 30,001-100,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินเป็น 750 บาท

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 80-89 ปี ปกติได้รับเงิน 800 บาท

 • รายได้ 0-30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินเป็น 900 บาท
 • รายได้ 30,001-100,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินเป็น 850 บาท

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป ปกติได้รับเงิน 1,000 บาท

 • รายได้ 0-30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินเป็น 1,100 บาท
 • รายได้ 30,001-100,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินเป็น 1,050 บาท

เงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้วมีการเติมเงินลงบัตรเพื่อใช้รูดชำระค่าสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC แล้วเมื่อเดือน มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา

ซึ่งรัฐบาลจะคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 5 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่เกิน 500 บาท ผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ของบัตร (E-Money) เงินจำนวนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดเพื่อนำไปใช้ หรือนำไปรูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้เช่นกัน

โดยเงินที่คืนนั้น คำนวณจำนวนเงินที่ใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ ดังตัวอย่าง

 • ใช้จ่ายผ่านบัตร 100 บาท คืนเงิน 5 บาท
 • ใช้จ่ายผ่านบัตร 300 บาท คืนเงิน 15 บาท
 • ใช้จ่ายผ่านบัตร 500 บาท คืนเงิน 25 บาท
 • ใช้จ่ายผ่านบัตร 1,000 บาท คืนเงิน 50 บาท
 • ใช้จ่ายผ่านบัตร 5,000 บาท คืนเงิน 250 บาท
 • ใช้จ่ายผ่านบัตร 10,000 บาท คืนเงิน 500 บาท (จำนวนเงินคืนสูงสุด)