“อุณหภูมิร่างกายปกติ” ต่ำกว่า 35°C ได้หรือไม่?

ภาพจาก  freepik.com

แม้ว่าช่วงนี้ทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติแล้ว แต่ตามสถานที่ต่าง ๆ ยังคงต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของเราอยู่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้มีไข้สูงซึ่งอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ได้

แต่เคยสังเกตกันบ้างหรือไม่ว่าตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ตรวจวัดอุณหภูมิของเรานั้น ค่าที่วัดได้เป็นตัวเลขแท้จริงหรือไม่ เพราะมักจะได้ยินอยู่บ่อย ๆ ว่าอุณหภูมิที่วัดได้อยู่ที่ 34-35 องศาเซลเซียสเสียเป็นส่วนใหญ่

รู้หรือไม่? แท้จริงแล้วอุณหภูมิร่างกายของมนุษย์จะไม่ต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียส เพราะนั่นหมายถึง “ภาวะตัวเย็นเกิน” (Hypothermia) ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็วจนมีอุณหภูมิต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียส

โดยจะส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานต่าง ๆ ในร่างกาย หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจทำให้ระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจล้มเหลว ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตได้

อุณหภูมิปกติคือเท่าไร?

อุณหภูมิร่างกายปกตินั้น ส่วนใหญ่มักจะอยู่ที่ประมาณ 37.0 °C หรือแตกต่างจากระดับนี้เล็กน้อย ซึ่งหากต้องการผลการวัดที่ค่อนข้างคงที่ จะมีวิธีการวัดด้วยกัน 3 ทาง ได้แก่ ทางปาก (oral temperature) , ทางรักแร้ (axillary temperature) และทางทวารหนัก (rectal temperature) ทั้งนี้  การมีไข้อาจจำแนกตามระดับอุณหภูมิได้เป็น 3 ระดับ

  • ไข้ต่ำ อุณหภูมิร่างกายอยู่ระหว่าง 37.0°C – 38.9°C
  • ไข้ปานกลาง อุณหภูมิร่างกายอยู่ระหว่าง 38.9°C – 39.5°C
  • ไข้สูง อุณหภูมิร่างกายอยู่ระหว่าง 39.5°C– 40.0°C

อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิของแต่ละคนจะไม่ได้คงที่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ กัน ซึ่งอายุก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่วผลต่ออุณหภูมิของร่างกายด้วย ดังนี้

  • เด็กและทารก อุณหภูมิปกติจะอยู่ระหว่าง 36.6-37.2°C
  • ผู้ใหญ่ อุณหภูมิปกติจะอยู่ระหว่าง 36.1-37.2°C
  • ผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป) อุณหภูมิปกติจะต่ำกว่า 36.2°C ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าคนวัยอื่นๆ

รู้ได้อย่างไรว่ามีไข้?

การวัดอุณหภูมิร่างกายในแต่ละตำแหน่งนั้นจะได้ค่าอุณหภูมิที่แตกต่างกัน จึงต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันเสียก่อน เพราะไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ ซึ่งหากวัดไข้แล้วได้ผลลัพธ์ดังนี้แสดงว่ามีไข้

  • ปาก (oral temperature) อุณหภูมิเมื่อเป็นไข้จะอยู่ที่ 37.8°C หรือมากกว่า
  • รักแร้ (axillary temperature) อุณหภูมิเมื่อเป็นไข้จะอยู่ที่ 37.2°C หรือมากกว่า
  • ทวารหนัก (rectal temperature) อุณหภูมิเมื่อเป็นไข้จะอยู่ที่ 38°C หรือมากกว่า

ข้อมูล : พบแพทย์ / สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี