EP.13 : คุยกับตัวจริงรถ 2 ล้อ “ไกรทส วงษ์สวรรค์”

เมื่อตัวจริงรถ 4 ล้อ อย่าง “น้าเบ๊ด” มนูสาสน์ มาเจอกับกับตัวจริงรถ 2 ล้อ อย่าง “แท่น” ไกรทส วงษ์สวรรค์ ความมันส์จึงเกิดขึ้น

ร่วมย้อนอดีตรถคลาสสิก และวิภาวดี เรซซิ่ง ก่อนจะมาถึงยุคสนามแข่งไทยแลนด์เซอร์กิต ในรายการ ปั๊มถาม-น้าเบ๊ดตอบ EP.13