EP.3 เหตุผลที่ไทยควรสนับสนุนรถ EV

เหตุผลที่ประเทศไทยควรผลักดันรถพลังงานไฟฟ้า(EV)ให้เร็วที่สุด ฟังมุมมอง น้าเบ๊ด มนูสาสน์ ศรีพนา จากรายการ “ปั๊มถาม-น้าเบ๊ดตอบ!” EP.3